Bài phát biểu của đ/c Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

52

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi tới dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là sự kiện quan trọng, là dịp để các cán bộ, nhân viên, hội viên đánh giá, tổng kết những việc đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới và tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, hội viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các đại biểu dự Đại hội lời chào mừng nồng nhiệt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Đối với Thủ đô Hà Nội, đó cũng là thời điểm đăng cai tổ chức và diễn ra nhiều sự kiện quốc tế lớn, nhiều hoạt động đối ngoại của Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, năm 2014, Thủ đô Hà Nội tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 14 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là “Thành phố hòa bình” và 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu đậm trong nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Nhận thức rõ vị thế Thủ đô Hà Nội, với vai trò là cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã luôn bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Thành ủy, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Liên hiệp thực sự trở thành cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, mở rộng hợp tác trên nhiều mặt giữa Hà Nội và các thành phố lớn trên thế giới, qua đó, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định; giúp bạn bè quốc tế có một cách nhìn toàn diện về đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hoà bình, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô và đất nước trên trường quốc tế.

Nổi bật là, Liên hiệp đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đi vào chiều sâu; chú trọng các hoạt động đối ngoại trên cả 3 lĩnh vực: giới thiệu hình ảnh đất nước và Thủ đô; vận động, thuyết phục sự ủng hộ, giúp đỡ của các đối tác; đấu tranh với những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc về đường lối, chính sách, pháp luật của đất nước và của Thủ đô. Tranh thủ tình cảm, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước đối với Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần đẩy lùi và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” của các thế lực phản động, thù địch, gây mất an ninh và ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô. Tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tâm huyết, trí tuệ, vật chất góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước.

Duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, tạo sự thân thiện và cởi mở giữa các tổ chức nước ngoài với Liên hiệp; tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân thu hút nhiều bạn bè quốc tế tham gia, đặc biệt là chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm Hà Nội được tổ chức UNESCO thế giới công nhận là “Thành phố vì hòa bình” cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng 50 năm Ngày thành lập ASEAN… Thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố góp phần quảng bá và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, đồng thời, tăng cường hợp tác, giao lưu văn hoá giữa nhân dân Hà Nội với nhân dân thủ đô, thành phố các nước.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Liên hiệp cùng các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, các đồng chí cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, tồn tại trên hoạt động công tác: các hoạt động của Liên hiệp còn chưa thật sự phong phú, đi vào chiều sâu; chưa có nhiều hoạt động kết nối hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại; công tác vận động viện trợ phi chính phủ còn chưa tương xứng với tiềm năng; sự phối hợp giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Đại hội chúng ta cần tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế nêu trên, đưa hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thưa các đồng chí!

Thời gian tới, dự báo tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cùng hợp tác vì mục tiêu hòa bình, phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với vị trí đặc biệt về địa chính trị của Thủ đô Hà Nội, công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng của Thành phố trong giai đoạn tới càng có vai trò quan trọng. Một trong năm nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra là: ”Giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô”. Để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố, tôi đề nghị với vai trò, vị trí của mình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất, Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 04 của Thành ủy
Hà Nội “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVI để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp.

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, Liên hiệp cần chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các đơn vị thành viên của Liên hiệp, với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội triển khai công tác đối ngoại nhân dân trên cơ sở thực hiện nhất quán, có hiệu quả thiết thực đường lối đối ngoại của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước và Thành phố về công tác đối ngoại; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới.

Thứ hai, Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, góp phần làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về hình ảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội cũng như về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta; từ đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đồng thời, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân Thủ đô về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu.

Thứ ba, chủ động triển khai các hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác ở Thủ đô, thành phố, các nước láng giềng, các nước có mối quan hệ đặc biệt, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN trên các tất cả các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục…, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và các tổ chức thành viên vững mạnh; kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy hội, các chi hội hữu nghị tại cơ sở và các tổ chức thành viên; rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối ngoại, giỏi tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ năm, Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa V Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm trên cơ sở phát huy sở trường, thế mạnh của từng ủy viên; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, biện pháp về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, tập trung triển khai Nghị quyết đại hội đến các chi hội và các cán bộ, nhân viên, hội viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động đối với công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô.

Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Tôi được biết, trong ngày làm việc hôm qua, Đại hội chúng ta đã thông qua Báo cáo nhiệm kỳ và hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khóa V nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, tôi xin chúc mừng 45 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành khoá mới sẽ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hết mình hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô, đưa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố thực sự trở thành cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, mở rộng hợp tác trên nhiều mặt giữa Hà Nội và các thành phố lớn trên thế giới, qua đó, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Thành phố xin gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội và trao tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội với nội dung:

“Hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô
chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”
.

Xin trân trọng cảm ơn!