Bản tin hữu nghị và hợp tác số 130 – 131

286
bao130131-min