Bản tin hữu nghị và hợp tác số 130 – 131

261
bao130131-min