BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – THÁI LAN TP HÀ NỘI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

431
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Chức danh Hội
1 Ông Nguyễn Hữu Hồng Giám đốc Công ty CP Xe điện Hà Nội Chủ tịch
2 Ông Trần Văn Đông Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội Phó Chủ tịch
3 Ông Hà Đình Thái Chủ tịch Công ty CP quảng cáo Hà Thái Phó Chủ tịch
4 Ông Phạm Thanh Sơn Trưởng VP Luật sư Nam Hà Nội Phó Chủ tịch
5 Ông Nguyễn Đình Hiển Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học, Nghệ thuật Bộ GTVT Tổng thư ký
6 Ông Đỗ Tiến Định GĐ Cty nghệ thuật Minh Ngọc Ủy viên

Ban Thường vụ

7 Ông Lê Đức Hùng Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông Trần Trương Phó tổng biên tập tập chí nhà văn Ủy viên

Ban Chấp hành

9 Ông Ngô Xuân Phú Giám đốc Công ty CP DV Vận tải Liên Ninh Ủy viên

Ban Chấp hành

10 Ông Lê Công Hoàng Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch và TM Sông Hồng Ủy viên

Ban Chấp hành

11 Ông Lê Đình Huy Chi hội trưởng chi hội Hà Đông Ủy viên

Ban Chấp hành

12 Ông Phan Văn Bốn Chi hội trưởng chi hội Sơn Tây Ủy viên

Ban Chấp hành

13 Ông Lê Anh Dũng Giám đốc Xí nghiệp Trung đại tu Ủy viên

Ban Chấp hành

14 Ông Lê Đại Tâm Giám đốc Cty Du lịch Việt – Thái Ủy viên

Ban Chấp hành

15 Ông Đỗ Trọng Minh Ủy viên Ban Kiểm tra Quận uỷ Hai Bà Trưng Ủy viên

Ban Chấp hành

16 Ông Đỗ Trường An NSUT chỉ huy nhà hát ca múa nhạc việt nam Ủy viên

Ban Chấp hành

17 Ông Đỗ Quang Thái Chi hội trưởng Chi hội Thiên Thành An Ủy viên

Ban Chấp hành

18 Ông Nguyễn Xuân Đại Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PT Nông Thôn TP Hà Nội Ủy viên

Ban Chấp hành

19 Ông Đào Việt Dũng Phó GĐ Công ty CP Xe điện Hà Nội Ủy viên

Ban Chấp hành

20 Bà Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Liên hiệp CTC hữu nghị thành phố Hà Nội Ủy viên

Ban Chấp hành

21 Ông Nguyễn Bằng Lâm Phân hội trưởng Chi hội thân nhân Việt kiều Thái Lan Ủy viên

Ban Chấp hành