BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – UCRAINA TP HÀ NỘI KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022

500
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỘI
1 Ông Trần Thanh Bình

 

Nguyên Viện trưởng

Viện nghiên cứu Thiết kế

trường học

Chủ tịch
2 Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch HĐQT Vingroup Phó Chủ tịch

Thường trực

3 Ông Nguyễn Chí Dũng Chủ tịch HĐQT Cty VIT Phó Chủ tịch

 

4 Ông Đinh Tấn Hưng Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
5 Ông Hà Văn Quế Nguyên Giám đốc

Sở Ngoại vụ TP Hà Nội

Uỷ viên Ban Thường vụ
6 Ông Trần Trung Thực

 

Nguyên Vụ trưởng-

Trưởng đoàn Đàm phám FTI,

Bộ Công Thương

Uỷ viên Ban Thường vụ
7 Bà Lê Mai Trang UVTV, Phó Chủ tịch

UBND Quận Thanh Xuân

Uỷ viên BCH
8 Ông Trịnh Bá Thắng Giám đốc Công ty TNHH SANTOS Uỷ viên BCH
9 Ông Thái Hà Phi Khoa Cơ khí -Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội

Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên Kharcov

Uỷ viên BCH
10 Ông Phạm Quang Thao Phó Bí thư Đảng Ủy khối TW Uỷ viên BCH
11 Ông Ngô Hồng Quang Chi hội trưởng Chi hội

Hữu nghị Kiev Việt Nam

Uỷ viên BCH
12 Ông Nguyễn Công Sử Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH ĐANKA Uỷ viên BCH
13 Ông Chử Văn Lai

 

Nguyên Trưởng phòng Hợp tác quốc tế – Sở Ngoại vụ Hà Nội Uỷ viên BCH
14 Ông Cao Tuấn Hải Phó Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) Uỷ viên BCH
15 Bà Nguyễn Thị

Thu Hiền

Liên hiệp các tổ chức

hữu nghị TP Hà Nội

 

Uỷ viên BCH

16 Bà Mai Thị Dần Phó Viện trưởng

Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng

Uỷ viên BCH
17 Bà Nguyễn Thị Hoài Trâm Nguyên Viện trưởng

Viện Công nghiệp Thực phẩm

Uỷ viên BCH
18 Bà Lê Hoài Thu Cán bộ nghiên cứu Trung tâm Công nghệ Giáo dục – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Uỷ viên BCH