BGĐ Trung tâm Giao lưu Quốc tế Hà Nội

446
  1. Bà Lục Vũ HoàiGiám đốc
  2. Ông Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc