BGĐ Trung tâm Giao lưu Quốc tế Hà Nội

451
  1. Bà Lục Vũ HoàiGiám đốc
  2. Ông Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc