BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-TÂY BAN NHA TP HÀ NỘI KHÓA III, NHIỆM...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ - NƠI CÔNG TÁC  CHỨC VỤ HỘI1 Ông Nguyễn Trọng Đông Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội  Chủ tịch2 Ông Lê...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP TP HÀ NỘI...

STTHỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘICHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC        1 Ông Nguyễn Lân Trung Chủ tịch Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội hữu nghị và hợp...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN TP HÀ NỘI NHIỆM...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊCÔNG TÁC CHỨC DANH         TRONG BCH1 Ông Vũ Văn Viện Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT HN Chủ...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – ÚC TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN NƠI CÔNG TÁC CHỨC DANH HỘI1. Ông Chử Xuân Dũng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch2. Ông Nguyễn Minh Tiến Phó Bí...

BCH Hội hữu nghị Việt – Trung nhiệm kỳ 2017-2022

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh Hội1 Ông Tô Văn Động TUV- Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội Chủ tịch2 Ông...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – NGA TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỘI1 Ông Đỗ Mạnh Hải Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐNDQuận Long Biên Chủ tịch2 Ông Đỗ Mạnh...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – MỸ TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCCHỨC VỤ HỘI 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội Chủ tịch 2. Ông Nguyễn Quốc...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – LÀO TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Chức vụ Hội1 Ông Nguyễn Văn Thắng Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chủ tịch2 Ông Lê Quang Đại Giám đốc Nhà...

Thông điệp từ Liên hiệp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội - Nhịp cầu hữu nghị Kinh đô Thăng Long xưa, Thủ đô Hà Nội...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – SÉC TP HÀ NỘI Nhiệm kỳ 2014 –...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘICHỨC VỤ1 Bành Tiến LongGS.TSKH Chủ tịch Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo2 Tô Duy PhươngPGS. TS PCT,Tổng Thư ký Ủy viên...