BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – UCRAINA HÀ NỘI KHÓA II, NHIỆM KỲ...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHỨC VỤ1 Trần Thanh Bình Chủ tịch Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thiết kế trường học2 Lê Khắc Hiệp Phó Chủ tịch Thường trực Chủ...

BCH Hội hữu nghị Việt – Trung khoá IV nhiệm kỳ 2012-2017

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ CÔNG TÁC GHI CHÚ1 Hoàng Vĩnh Giang Chủ tịch liên đoàn các môn TT HN- Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung Hà...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – THÁI LAN TP HÀ NỘI KHÓA IV,...

TTHọ và tên Chức vụ HộiChức vụ công tác1 Ông Nguyễn Hữu Hồng Chủ tịch Giám đốc xí nghiệp xe điện Hà Nội2 Ông Hoàng Thế Vinh PCT-TTK Nguyên TGĐ Cty...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-TÂY BAN NHA TP HÀ NỘI KHÓA II, NHIỆM...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ - NƠI CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỘI1 Vương Duy Biên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Chủ tịch2 Nguyễn Xuân Phong Nguyên Đại sứ VN...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP TP HÀ NỘI...

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘI CHỨC VỤ CÔNG TÁC1 GS.Nguyễn Tài Thu Chủ tịch Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – Ô-XTƠ-RÂY-LI-A TP HÀ NỘI KHÓA IV,...

STTHỌ VÀ TÊN CHỨC DANH HỘICHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC1 Ông  Nguyễn Hữu Độ Chủ tịch Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội2 Bà Nguyễn Thị...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN TP HÀ NỘI NHIỆM...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CHỨC DANH1 Phạm Quốc Trường Nguyên GĐ Sở GTCC HN Chủ tịch2 Nguyễn Hoàng Hải Giám đốc Trung tâm QL& ĐH GTĐT Phó Chủ...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA TP HÀ NỘI KHÓA...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỘI1 Ô.Phan Công Nghĩa GS. TS  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chủ tịch2 Ô.Tạ Đức...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – MỸ TP HÀ NỘI LẦN THỨ IV,...

STTHỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘICHỨC VỤ CÔNG TÁC1. Ts.Nghiêm Xuân Đạt Chủ tịch Nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội2. Ông. Nguyễn Quốc Hiệp Phó chủ tịch Chủ tịch HĐQT...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – LÀO TP HÀ NỘI KHÓA IV – NHIỆM...

TT Họ và tên Chức vụ Hội Chức vụ đơn vị1 Ông Đoàn Minh Châu Chủ tịch UVTV Liên hiệp, Nguyên Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao thanh niên...