BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – ÚC TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN NƠI CÔNG TÁC CHỨC DANH HỘI1. Ông Chử Xuân Dũng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch2. Ông Nguyễn Minh Tiến Phó Bí...

BCH Hội hữu nghị Việt – Trung nhiệm kỳ 2017-2022

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh Hội1 Ông Tô Văn Động TUV- Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội Chủ tịch2 Ông...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – NGA TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỘI1 Ông Đỗ Mạnh Hải Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐNDQuận Long Biên Chủ tịch2 Ông Đỗ Mạnh...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – MỸ TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCCHỨC VỤ HỘI 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội Chủ tịch 2. Ông Nguyễn Quốc...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – LÀO TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Chức vụ Hội1 Ông Nguyễn Văn Thắng Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chủ tịch2 Ông Lê Quang Đại Giám đốc Nhà...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – SÉC TP HÀ NỘI Nhiệm kỳ 2014 –...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘICHỨC VỤ1 Bành Tiến LongGS.TSKH Chủ tịch Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo2 Tô Duy PhươngPGS. TS PCT,Tổng Thư ký Ủy viên...

BGĐ Trung tâm Giao lưu Quốc tế Hà Nội

Bà Lục Vũ Hoài - Giám đốc Ông Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc