Trang chủ Hướng tới Đại hội Liên hiệp

Hướng tới Đại hội Liên hiệp

Đại hội lần thứ V Hội hữu nghị Việt – Mỹ TP Hà Nội

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V...

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ V

Ngày 27/8, tại Hội trường Quận Tây Hồ, Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố lần thứ...

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội lần thứ...

Sáng ngày 27/8 tại Sở Thông tin & truyền thông Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn...

Đại hội Hội hữu nghị Việt – Pháp thành phố Hà Nội lần thứ...

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ V nhằm...

Đại hội Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội lần...

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội (Hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ V,...

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine TP Hà Nội lần thứ...

Chiều 26/8, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội tổ...

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha thành phố Hà...

 Ngày 23/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ...

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba thành phố Hà Nội lần...

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần...

Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Hà Nội lần...

Sáng ngày 30/7/2017, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu...

Hội nghị Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà...

Ngày 14/7/2017, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội tổ chức họp Ban Chấp hành để chuẩn bị cho Đại...