DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI UNESCO TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Chức danh Hội1 Ông Dương Trung Quốc Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội khóa XIII Chủ tịch2 Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Ủy...

BCH Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP nhiệm kỳ 2017-2022

               STT Họ và tên Chức vụ nơi công tác  Chức vụ Hội 1 Ông Nguyễn Văn Thắng Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy,Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Chủ tịch 2 Ông...

BCH Hội hữu nghị Việt – Đức TP Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức vụ Hội1 Ông Nguyễn Quang Hiếu Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Chủ tịch2 Ông...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

STTHọ và tênChức vụ  Đơn vị công tácChức vụ Hội1. Bà Trần Thị Phương Hoa Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Chủ tịch2. Bà Nguyễn...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – ẤN TP HÀ NỘI 2017 – 2022

STTHỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCCHỨC DANH HỘI1 Bà Phan Lan Tú Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Chủ tịch2 Thượng tọa Thích Đức...

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – ANH TP HÀ NỘI 2017 – 2022

STTHọ và tên Chức vụ đơn vị công tácChức vụ Hội1 Ông Phạm Vinh Quang Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại...

Bản tin Hữu nghị và Hợp tác số 147

Hiển thị/ tải về

BCH Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TP Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤNƠI CÔNG TÁC  CHỨC VỤ HỘI1 Ông Nguyễn Viết Thảo Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch2 Ông...

Education Term Paper Writing Services Safe EssayHelp4Me.com

Fruits Of Performing Well In Term PapersHelp In Essay WritingThis type of parenting is consistent with Dyadic Developmental Psychotherapy, is actually an evidence-based and...

Performance Marketing Tools – Check With appliance us com

Portable advertisement advancement assists Glispa raise income in 2017Graphic Credit: GlispaGlispa. the mobile performance marketing and ad-tech company, increased rapidly in 2017, as...