Cơ quan thường trực Liên hiệp

211

BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP

1. Ông Cấn Việt Anh – Phó Chủ tịch Thường trực
Điện thoại: 024.38 251 550
Email: vietanhcan61@gmail.com

2. Bà Trần Thị Phương – Phó Chủ tịch
Điện thoại: 024.32669670
Email: tranphuong1876@gmail.com

  1. Bà Nguyễn Thị Thu HàTổng thư ký, Chánh văn phòng

Điện thoại: 024.39361555

Email: hanguyenthuhanh@gmail.com

4. Bà Nguyễn Diễm HươngPhó Văn phòng

Điện thoại: 024.38256159
Email: diemhuong.nguyen1979@gmail.com