Cơ quan thường trực Liên hiệp

6662

BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP

1. Ông Cấn Việt Anh – Phó Chủ tịch Thường trực
Điện thoại: 84.4.38 251 550
Email: vietanhcan61@gmail.com

2. Bà Trần Thị Phương – Tổng Thư ký, Trưởng Ban Châu Âu
Điện thoại: 84.4.38256159
Email: tranphuong1876@gmail.com

  1. Bà Nguyễn Thị Thu HàChánh văn phòng

Điện thoại: 84.4.39361555

Email: hanguyenthuhanh@gmail.com

4. Bà Nguyễn Diễm HươngPhó Văn phòng, Trưởng Ban Đa phương

Điện thoại: 84.4.38256159
Email: thaohuong2712@yahoo.com.vn

 

  1. Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban Á Mỹ Úc

Điện thoại: 84.4.38250475

Email: lehuonggiang1974@gmail.com