Đại hội Hội Quốc tế ngữ Hà Nội lần thứ V

90

Sáng ngày 25/6/2017, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Hội Quốc tế ngữ Esperanto thành phố Hà Nội (Hội Quốc tế ngữ Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Hội Quốc tế ngữ Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ (2017-2022). Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ Esperanto Việt Nam, ông Cấn Việt Anh – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, bà Đỗ Thị Toàn – Chủ tịch Hội cùng toàn thể hội viên Hội Quốc tế ngữ Hà Nội; lãnh đạo các thời kỳ và các nhà Quốc tế ngữ có ảnh hưởng sâu sắc đến Hội Quốc tế ngữ Hà Nội. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Quốc tế ngữ Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2012-2017) và phương hướng lần thứ V, nhiệm kỳ (2017-2022); tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo hoạt động lần thứ IV phương hướng hoạt động lần thứ V của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; Báo cáo kết quả hiệp thương nhân sự Ban Chấp hành Hội Quốc tế ngữ Hà Nội khóa V. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 người, bà Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ tịch Hội khóa IV được tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch Hội Khóa V; Đại hội đã thông qua danh sách 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ (2017-2022) và nghe những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Quốc tế ngữ Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Nhiệm kỳ tới, Hội Quốc tế ngữ Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng Quốc tế ngữ cho hội viên, phát triển hội viên mới, quản lý tốt hội viên, có hình thức sinh hoạt thu hút trong các hoạt động của hội; Luôn cải tiến về nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với lứa tuổi, làm cho hội viên luôn yêu mến Quốc tế ngữ và phải được sử dụng trong giao tiếp với các đối tượng nước ngoài và trình độ ngày một nâng cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; Vận động hội viên tham gia tích cực các hoạt động hòa bình, hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và Hội Quốc tế ngữ Việt Nam tổ chức, thiết thực chào mừng & tích cực tham gia Đại hội Quốc tế ngữ châu Á lần thứ 9 (AK9) sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào năm 2019. Sẵn sàng hưởng ứng và tham gia các hoạt động, các sự kiện Quốc tế ngữ trong nước và quốc tế…

Diễm Hương