DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI UNESCO TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

163
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Chức danh Hội
1 Ông Dương Trung Quốc Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội khóa XIII Chủ tịch
2 Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Ủy viên thường vụ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Phó Chủ tịch

Thường trực

3 Ông Nguyễn Đức Hồng Thái Phó Chủ nhiệm CLB UNESCO truyền thống dân tộc, Phó Chủ tịch

 

4 Bà Phạm Thị Chung Ủy viên Thường vụ Hiệp hội khóa V Phó Chủ tịch

 

5 Bà Nguyễn Diễm Hương Phó Văn phòng, Trưởng Ban Đa phường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Tổng thư ký

 

6 Bà Lê Minh Tâm

 

Cán bộ Trung tâm hợp tác quốc tế về giáo dục Phó Tổng

thư ký

7 Ông Nguyễn Văn Chung

 

Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa V

 

Ủy viên

Ban thường vụ

8 Ông Trương Quốc Hùng Chủ nhiệm CLB UNESCO lữ hành Hà Nội Ủy viên BCH
9 Bà Đàm Anh Thục Giám đốc Trung tâm văn hóa Nghệ thuật UNESCO Ủy viên BCH
10 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lâm Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Văn hóa Ủy viên BCH
11 Bà Nguyễn Thị Thoa Chủ nhiệm CLB UNESCO Văn hóa thể thao Hoài Đức Ủy viên BCH

 

12 Bà Nguyễn Minh Phượng Chủ nhiệm CLB Bài ca đi cùng năm tháng Ủy viên BCH
13 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ nhiệm CLB nghiên cứu và phát triền VH Phương Đông Ủy viên BCH
14 Bà Hoàng Thị Bích Hoa Phó GĐ Trung tâm hợp tác quốc tế về giáo dục Ủy viên BCH
15 Bà Hoàng Đỗ Thanh Giảng viên trường ĐH Quản trị kinh doanh Ủy viên BCH
16 Bà Nguyễn Minh Hà Cán bộ Fafilm Việt Nam Ủy viên BCH
17 Bà Nguyễn Thúy Thúy Chủ nhiệm CLB Ca trù Ủy viên BCH
18 Bà Thái Thanh Hằng Chủ nhiệm CLB Ký ức Thời gian Ủy viên BCH
19 Bà Phan Anh Đào Chủ nhiệm CLB Bình minh Ủy viên BCH
20 Bà Đỗ Thu Yến Chủ nhiệm CLB Hồng Phúc Ủy viên BCH

 

21 Bà Trần Thị Hiền Kế toán Trung tâm ngoại ngữ UNESCO hợp tác quốc tế về Giáo dục Ủy viên BCH
22 Ông Lê Văn Phúc Chủ nhiệm CLB Việt Trung Ủy viên BCH
23 Ông Hoàng Văn Sản Chủ nhiệm CLB Chiếu chèo Quốc Oai Ủy viên BCH
24 Ông Vũ Kim Chùy Chủ nhiệm CLB Phú Xuyên Ủy viên BCH
25 Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Chủ nhiệm CLB Đan Phượng Ủy viên BCH
26 Bà Phạm Thị Thanh Mai Trung tâm Mỹ thuật Hà Nội Ủy viên BCH
27 Bà Trần Ngọc Lan CLB Gia Thành Ủy viên BCH