BCH HỘI QUỐC TẾ NGỮ ESPERANTO TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017- 2022

121
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị

 

Chức danh Hội
1 Bà Nguyễn Thị Phương Mai Phó Giám đốc Công ty THHH sản xuất dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Trường Thịnh  Chủ tịch
2 Bà Chu Nguyệt Anh Tạp chí Thế giới Vi tính

 

Phó Chủ tịch
3 Bà Nguyễn Thị Hiền Ủy viên BCH Chi hội y học Esperanto Tổng thư ký
4 Ông Nguyễn Văn Hà Nguyên cán bộ Công ty xây dựng công trình giao thông 810 Uỷ viên BCH
5 Bà Nguyễn Diễm Hương Phó Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Uỷ viên BCH
6 Ông Trần Văn Lộc Phó chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh năng lượng Uỷ viên BCH
7 Nguyễn Đức Mạnh Chi hội trưởng Chi hội HANESPE Uỷ viên BCH
8 Bà Đỗ Thị Bích Thọ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Yumeiho diện chẩn Uỷ viên BCH
9 Bà Đỗ Thị Vượng Chi hội trưởng Chi hội DODESPE Ủy viên BCH