Đón đoàn Sức mạnh hữu nghị Mount Gambier, Australia đến thăm Việt Nam

81

Ngày 12-25/10, Câu lạc bộ Homestay Hà Nội phối hợp với Hội Việt-Mỹ tổ chức đón đoàn Sức mạnh hữu nghị Mount Gambier, Australia đến thăm Việt Nam. Trong thời gian ở Hà Nội đoàn gồm 15 thành viên đã được bố trí ở tại các nhà dân là thành viên của Câu lạc bộ trong vòng 04 ngày từ 14 đến 17/10.

Đoàn đã có buổi thăm quan một số di tích văn hóa lịch sử của Hà Nội như Văn Miếu, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học,… và có buổi giao lưu giữa Câu lạc bộ Homestay Hà Nội, Hội Việt-Mỹ và các thành viên của đoàn FFI Mount Gambier.

Hương Giang