Dự thảo Báo cáo của BCH khóa IV trình Đại hội Liên hiệp

104

Trong năm năm qua (2012 – 2017), tình hình chính trị và an ninh thế giới diễn biến hết sức phức tạp; quá trình toàn cầu hoá và những thành tựu khoa học công nghệ đã tác động mạnh mẽ tới việc hội nhập quốc tế, thúc đẩy xu thế hợp tác, đối thoại, cùng tồn tại hòa bình giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, xung đột cục bộ, khủng bố quốc tế, tranh chấp biên giới lãnh thổ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho xu hướng đấu tranh, cạnh tranh vì lợi ích quốc gia, dân tộc có dấu hiệu quyết liệt.

Trong bối cảnh đó, đất nước ta đã kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước, đa phương hóa, đa dạng hoá các mối quan hệ quốc tế, do vậy ngày càng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam đã góp phần tích cực giữ vững môi trường hoà bình, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Cùng với cả nước, trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội đã có những bước phát triển quan trọng. Kinh tế phát triển nhanh và ổn định. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, xa trung tâm được cải thiện rõ rệt. An ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, Thành phố đã và đang phát huy tốt vai trò là đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, sự quan tâm sâu sắc của UBND Thành phố, công tác đối ngoại nhân dân ở Thủ đô năm năm qua đã có chuyển biến mạnh mẽ, năng động với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú và đa dạng được lãnh đạo Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đặc biệt là bạn bè quốc tế đánh giá và ghi nhận.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (Liên hiệp) báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2012-2017) và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ V (2017-2022) như sau:

  1. Dự thảo Báo cáo của BCH khóa IV trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Download)
  2. Dự thảo Phụ lục Báo cáo (Download)