Giao lưu hữu nghị đoàn đại biểu Lào “Theo dấu chân chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản”

398