Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội làm việc với Làng Trẻ em Birla Hà Nội

5

Chiều ngày 9/5, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội và đại diện Chi hội hữu nghị Công nghệ thông tin Việt Nam-Ấn Độ đã có buổi làm việc với Làng Trẻ em Birla Hà Nội về việc triển khai thỏa thuận đào tạo CNTT cho các em hiện đang được nuôi dưỡng tại Làng.

Bà Trịnh Thanh Huyền, Giám đốc Làng Trẻ em Birla Hà Nội đã thông báo với lãnh đạo Hội về tình hình của Làng, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Hội đối với việc dạy nghề cho các em có khó khăn hiện đang được nuôi dưỡng tại Làng. Hai bên đã thống nhất sẽ tiến hành mở 02 lớp đào tạo CNTT cơ bản cho khoảng 50 em là học sinh trung học và phổ thông trung của Làng. Các lớp học sẽ bắt đầu từ tháng 7/2018. Lớp CNTT cơ bản sẽ gồm 16 buổi học, mỗi buổi 3 tiếng bao gồm lý thuyết và thực hành.

Làng Trẻ em Birla Hà Nội là công trình do GS. Birla người Ấn Độ tặng cho thành phố Hà Nội hiện đang nuôi dưỡng 87 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bảo Anh