Hội nghị Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội

44

Ngày 14/7/2017, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội tổ chức họp Ban Chấp hành để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Cung văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội.

Tại buổi họp, đồng chí Lê Quang Đại – Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội thay mặt Hội báo cáo và xin ý kiến Ban Chấp hành về Đề án nhân sự, Danh sách hiệp thương Ban Chấp hành, dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ và phương hướng Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều nhất trí với những nội dung dự thảo đưa ra.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Cấn Việt Anh – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh: “Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội là một Hội mạnh, vì thế các đồng chí cần phát huy thế mạnh của mình trong các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam – Lào. Tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều những hoạt động có ý nghĩa hơn để phát triển tình hữu nghị của Việt Nam và Lào như những phương hướng mà Hội ta đề ra như phát triển chi hội, tổ chức lớp học tiếng Lào…”

Dự kiến Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội sẽ được diễn ra vào ngày 30/7/2017 tại Cung văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội.                                                                                                          N.H