Hội Quốc tế ngữ Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

31

Sáng ngày 20/6/2018, Hội Quốc tế ngữ Esperanto thành phố Hà Nội họp Ban chấp hành (BCH), nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, kiện toàn Ban lãnh đạo và các chức danh chủ chốt. Ông Cấn Việt Anh, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội đã đến dự & chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, toàn thể BCH đã nhất trí với báo cáo sơ kết về hoạt động chung của toàn Hội & các chi hội thành viên, thống nhất phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm với trọng tâm là công tác chuẩn bị Liên hoan văn nghệ & cách thức tập huấn đoàn tham dự Đại hội châu Á- châu Đại Dương lần thứ 9 (AK-9). BCH cũng đã biểu quyết thống nhất việc bà Chu Nguyệt Anh thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch vì lý do công tác; đồng thời biểu quyết ông Nguyễn Văn Hà – Ủy viên BCH giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội thay bà Chu Nguyệt Anh; và bổ sung ông Trần Tuấn Nghĩa – Chi hội trưởng Chi hội SEMO tham gia là ủy viên BCH Hội.

                                                    Nguyễn Thị Phương Mai