Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

27

Sáng 23/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các đại biểu chính thức đại diện cho gần 600 ngàn đoàn viên và 2,5 triệu lao động toàn Thành phố.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Dự Đại hội có 549 đại biểu, trong đó, đại biểu đương nhiên là 55 đại biểu (10%); đại biểu bầu là 479 đại biểu (tỷ lệ 87,25%); đại biểu chỉ định 15 đại biểu (tỷ lệ 2,73%).
Về cơ cấu, đại biểu là công nhân lao động trực tếp là 80 đại biểu; đại biểu là cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật là 103 đại biểu; đại biểu cán bộ công đoàn các cấp là 366 đại biểu; đại biểu khu vực ngoài nhà nước là 102 đại biểu. Tuổi bình quân đại biểu là 45,82 tuổi.
Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2013-2018; Thảo luận số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện cơ cấu nhân sự và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XVI.
Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới (2018-2023); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XV; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVI; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan tới tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động.
                                                    Hoàng Dương tổng hợp